You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


DNV , EXTREME REGELS VOOR EXTREEM GEBRUIK

Onze DNV containers worden geconcipieerd, ontworpen, en gebouwd met steeds slechts twee objectieven voor ogen :

Gebruiksveiligheid
Gebruikerstevredenheid

10ft DNV reefer with sling being made ready10ft DNV reefer with sling being made readyDe produktie van DNV containers vereist de hoogste graad van kwaliteit, zowel qua gebruikte materialen als qua gespecialiseerde arbeidskrachten.

Ontwerp & engineering, on sire produktielijn QC, en uiterst strenge post-produktie tests garanderen dat alle TITAN containers rigoureus voldoen aan de DNV2.7-1/EN 12079-1 normen voor offshore containers.

De testcritertia en parameters overschrijden ruimschoots de normale operationele omstandigheden. Hiermee creëren we een “worst case” scenario en simuleren we realistische “normal wear and tear” omstandigheden van de containers gedurende hun operationeel leven .

Hier ook weer met als allesoverheersend doel de gegarandeerde ononderbroken gebruikersveiligheid.

Voor meer informatie klik hier

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en om Uw taal - en website voorkeuren te onthouden zodra U onze website bezoekt. - Leer hier meer over cookies.